• Hodnotovo-hravý časopis
    pre deti a ich inšpirátorov

  • prázdny košík

    Zobraziť košík

O časopise LIENKA

Časopis Lienka prináša deťom zaujímavé články, zábavu a hry už od roku 2011

V septembri 2018 časopis zmenil celkový rozsah, dizajn, obsahovú náplň a jeho hlavnými postavičkami sa stali - dvojičky Riki a Niki.

Lienka sa stala časopisom , ktorý spája u detí hravosť s ľudskými hodnotami a podporuje ich nielen v kreativite, ale aj v slobodnom rozhodovaní sa a zodpovednosti. Nechýba v ňom humor i veľké množstvo súťaží, ale zámerom periodika je tiež približovať deťom aj vlastnosti ako sú vďačnosť, úprimnosť či odvaha.

Jeho cieľom je podporovať aj medziľudské vzťahy, pričom je určený nielen deťom vo veku od 5 do 10 rokov, ale aj ich rodičom, starým rodičom či učiteľom na spoločné čítanie s nimi.

Časopis spolupracuje aj s mnohými partnermi, ktorí svoju činnosť vykonávajú s vášňou a prostredníctvom stránok časopisu pomáhajú deťom sa rozvíjať sa a rozširovať svoje pohľady, zručnosti či vedomosti.

V časopise nechýbajú básničky, rozprávka a vždy v ňom nájdete aj niekoľko zábavných úloh.

Vychádza 11x ročne, prvý týždeň v mesiaci. Počas letných prázdnin (júl-august) sa distribuuje dvojčíslo.

Novinky e-mailom